Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

przedmioty:systemy_informacyjne_i_bazy_wiedzy [2008/01/08 20:45] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Systemy informacyjne i bazy wiedzy ======
 +
 +
 +===== Systemy informacyjne =====
 +  * system informacyjny <​X,​A,​V,​ro>​
 +  * deskryptor (a,v)
 +  * informacja o obiekcie, opis obiektu (ro_X) -- zbiór deskryptorów
 +  * informacja w systemie -- opis obiektu zawierający wszystkie deskryptory
 +  * informacja pusta, prawdziwa
 +  * system seleketywny -- dla każdej możl. informacji posiada **co najwyżej** jeden obiekt
 +  * system kompletny -- dla każdej możliwej informacji posiada **przynajmniej** jeden obiekt
 +  * obiekty nierozróżnialne
 +    * a-nierozróżnialne
 +    * P-nierozróżnialne
 +    * nierozróżnialne w S
 +  * bloki elementarne,​ składowe atomowe
 +  * systemy równoważne -- generuja te samą relację równoważności na X
 +  * system dokładniejszy S < S'
 +  * reprezentacja systemu S*
 +  * atrybuty:
 +    * zależne, niezależne,​ równoważne
 +  * zbiór atrybutów:
 +    * minimalny, zależny, wyprowadzający
 +  * redukt zbioru atrybutów
 +  * system zredukowany
 +  * podsystem
 +    * podsystem z ograniczony atrybutami
 +    * podsystem z ograniczonymi obiektami
 +  * jezyk systemu informacyjnego
 +    * znaczenie termow: funkcja sigma: zdanie w jezyku -> podzbior X
 +    * term pusty, prawdziwy (znaczeniem jest pleny zbior X)
 +    * term dokladniejszy,​ termy semantycznie rowne
 +    * term prosty -- część wspólna znaczeń iluś deskryptorów
 +    * term charakterystyczny - suma wszystkich termów prostych
 +    * postac normalna termu (suma termów prostych)
 +    * zbiór opisywalny, nieopisywalny
 +  * estymatory dokładności i efektywności języka systemu inf.
 +    * dokładność systemu informacyjnego (2^k/​2^card(X))
 +    * efektywność języka
 +  * złączenie systemów informacyjnych
 +    * może być atrybutami i/lub obiektami
 +
 +===== Systemy wielowartościowe =====
 +  * deskryptor wielowartościowy (a,U) -- U to podzbiór V
 +  * system wielowartościowy
 +  * model funkcyjny systemu wielowartościowego
 +  * rozszerzenia składni języka wielowartościowego
 +    * C_ -- co najmniej jeden z ... i żaden inny
 +    * C  -- co najmniej ... i może coś jeszcze
 +    * C^ -- co najmniej jeden z ... i może inne
 +===== Zbiory przybliżone =====
 +  * obszar pozytywny, negatywny
 +  * brzeg zewnętrzny,​ brzeg wewnętrzny
 +
 +
  
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki