Systemy informacyjne i bazy wiedzy

Systemy informacyjne

 • system informacyjny <X,A,V,ro>
 • deskryptor (a,v)
 • informacja o obiekcie, opis obiektu (ro_X) – zbiór deskryptorów
 • informacja w systemie – opis obiektu zawierający wszystkie deskryptory
 • informacja pusta, prawdziwa
 • system seleketywny – dla każdej możl. informacji posiada co najwyżej jeden obiekt
 • system kompletny – dla każdej możliwej informacji posiada przynajmniej jeden obiekt
 • obiekty nierozróżnialne
  • a-nierozróżnialne
  • P-nierozróżnialne
  • nierozróżnialne w S
 • bloki elementarne, składowe atomowe
 • systemy równoważne – generuja te samą relację równoważności na X
 • system dokładniejszy S < S'
 • reprezentacja systemu S*
 • atrybuty:
  • zależne, niezależne, równoważne
 • zbiór atrybutów:
  • minimalny, zależny, wyprowadzający
 • redukt zbioru atrybutów
 • system zredukowany
 • podsystem
  • podsystem z ograniczony atrybutami
  • podsystem z ograniczonymi obiektami
 • jezyk systemu informacyjnego
  • znaczenie termow: funkcja sigma: zdanie w jezyku → podzbior X
  • term pusty, prawdziwy (znaczeniem jest pleny zbior X)
  • term dokladniejszy, termy semantycznie rowne
  • term prosty – część wspólna znaczeń iluś deskryptorów
  • term charakterystyczny - suma wszystkich termów prostych
  • postac normalna termu (suma termów prostych)
  • zbiór opisywalny, nieopisywalny
 • estymatory dokładności i efektywności języka systemu inf.
  • dokładność systemu informacyjnego (2^k/2^card(X))
  • efektywność języka
 • złączenie systemów informacyjnych
  • może być atrybutami i/lub obiektami

Systemy wielowartościowe

 • deskryptor wielowartościowy (a,U) – U to podzbiór V
 • system wielowartościowy
 • model funkcyjny systemu wielowartościowego
 • rozszerzenia składni języka wielowartościowego
  • C_ – co najmniej jeden z … i żaden inny
  • C – co najmniej … i może coś jeszcze
  • C^ – co najmniej jeden z … i może inne

Zbiory przybliżone

 • obszar pozytywny, negatywny
 • brzeg zewnętrzny, brzeg wewnętrzny
przedmioty/systemy_informacyjne_i_bazy_wiedzy.txt · ostatnio zmienione: 2008/01/08 20:45 (edycja zewnętrzna)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki