Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

przedmioty:programowanie_obiektowe [2006/06/10 14:33] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Programowanie obiektowe ======
 +  * Modele cyklu życia oprogramowania
 +  * Etapy tworzenia oprogramowania obiektowego
 +  * Analiza i projektowanie
 +  * Implementacja
 +  * Notacje
 +  * Rola narzędzi CASE i standardu UML
 +  * Paradygmaty programowania obiektowego
 +  * Definicja klasy, hermetyzacja,​ konstruktory i destruktory,​
 +  * konstruktory kopiujące, konstrukcja podobiektów,​
 +  * obiekty automatyczne,​ dynamiczne i statyczne
 +  * Elementy analizy obiektowej
 +  * Dziedzina problemu i zakres obowiązków systemu
 +  * Weryfikacja klas i obiektów
 +  * Interfejsy i implementacje
 +  * Moduły
 +  * Dziedziczenie klas
 +  * Dziedziczenie proste
 +  * Funkcje wirtualne
 +  * Klasy abstrakcyjne Polimorfizm
 +  * Dziedziczenie wielobazowe
 +  * Kontrola zakresu dostępu
 +  * Zasłanianie,​ przeciążanie i przywracanie zakresu dostępu składników klasy
 +  * Dziedziczenie wirtualne
 +  * Aktywowanie konstruktorów i destruktorów w warunkach dziedziczenia
 +  * Związki między klasami na poziomie pojęciowym i implementacyjnym
 +  * Powiązania i związki zależności
 +  * Związki dziedziczenia,​ zawierania, ​ posiadania, używania i związki ukryte
 +  * Pola i metody składowe oraz obiekty: statyczne, stałe i ulotne
 +  * Funkcje uprzywilejowane
 +  * Zagnieżdżenie definicji klas
 +  * Funkcje i klasy zaprzyjaźnione
 +  * Szablony funkcji i klas
 +  * Operatory i ich przeciążanie
 +  * Funkcje operatorowe
 +  * Przeciążenie operatorów:​ przypisania,​ indeksowania,​ wywołania funkcji, wyprowadzania do strumienia
 +  * Przykłady reprezentacji struktur: tablica asocjacyjna,​ klasy-iteratory,​ klasy-uchwyty,​ klasy-kontrolery i klasy-węzły
 +  * Obsługa błędów i wyjątków
  
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki