Programowanie obiektowe

 • Modele cyklu życia oprogramowania
 • Etapy tworzenia oprogramowania obiektowego
 • Analiza i projektowanie
 • Implementacja
 • Notacje
 • Rola narzędzi CASE i standardu UML
 • Paradygmaty programowania obiektowego
 • Definicja klasy, hermetyzacja, konstruktory i destruktory,
 • konstruktory kopiujące, konstrukcja podobiektów,
 • obiekty automatyczne, dynamiczne i statyczne
 • Elementy analizy obiektowej
 • Dziedzina problemu i zakres obowiązków systemu
 • Weryfikacja klas i obiektów
 • Interfejsy i implementacje
 • Moduły
 • Dziedziczenie klas
 • Dziedziczenie proste
 • Funkcje wirtualne
 • Klasy abstrakcyjne Polimorfizm
 • Dziedziczenie wielobazowe
 • Kontrola zakresu dostępu
 • Zasłanianie, przeciążanie i przywracanie zakresu dostępu składników klasy
 • Dziedziczenie wirtualne
 • Aktywowanie konstruktorów i destruktorów w warunkach dziedziczenia
 • Związki między klasami na poziomie pojęciowym i implementacyjnym
 • Powiązania i związki zależności
 • Związki dziedziczenia, zawierania, posiadania, używania i związki ukryte
 • Pola i metody składowe oraz obiekty: statyczne, stałe i ulotne
 • Funkcje uprzywilejowane
 • Zagnieżdżenie definicji klas
 • Funkcje i klasy zaprzyjaźnione
 • Szablony funkcji i klas
 • Operatory i ich przeciążanie
 • Funkcje operatorowe
 • Przeciążenie operatorów: przypisania, indeksowania, wywołania funkcji, wyprowadzania do strumienia
 • Przykłady reprezentacji struktur: tablica asocjacyjna, klasy-iteratory, klasy-uchwyty, klasy-kontrolery i klasy-węzły
 • Obsługa błędów i wyjątków
przedmioty/programowanie_obiektowe.txt · ostatnio zmienione: 2006/06/10 14:33 (edycja zewnętrzna)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki