Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

przedmioty:niezawodnosc_systemow_komputerowych [2006/06/10 17:48] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Niezawodność systemów Komputerowych ======
 +Pomimo że poniższa lista jest tak długa, zaliczenie tego przedmiotu u dr Bereły było banalne. Nie będąc na żadnym wykładzie, trzeba było mieć pecha, aby z testowych kolokwiów mieć czwórkę. FIXME
 +
 +  - Zadania niezawodności
 +    * Niezawodność w sensie opisowym i wartościująco-normatywnym
 +    * Podstawowe pojęcia niezawodności
 +    * Obiekt: działający,​ dwustanowy w sensie niezawodności,​ jednorazowego użycia, naprawialny,​ naprawiony, niedziałający, ​ nienaprawialny,​ uszkodzony, wadliwy, wielokrotnego użycia, ​ zużyty
 +    * Poprawne działanie obiektu
 +    * Wadliwe działanie obiektu
 +    * Element niewymienialny obiektu
 +    * Chwilowa niesprawność obiektu
 +    * Uszkodzenie obiektu:\\ nieodwracalne,​ nieprzewidywane,​ katastroficzne,​ odwracalne, przewidywane,​ na skutek ​ procesu zużycia, tego samego rodzaju, starzeniowe
 +    * Wada obiektu, konstrukcyjna,​ produkcyjna,​ materiałowa
 +    * Błąd: konstrukcyjny,​ produkcyjny
 +    * Zakłócenie
 +    * Zakłócenie ciągłe
 +    * Czynniki obiektu: wewnętrzne,​ zewnętrzne
 +    * Otoczenie obiektu: celowo wytworzone, naturalne, sprzyjające,​ wymuszone
 +    * Warunki zewnętrzne obiektu
 +    * Nominalne warunki zewnętrzne obiektu
 +    * Samo regeneracja obiektu (odnawianie samoczynne)
 +    * Konserwacja obiektu
 +    * Profilaktyka
 +    * Profilaktyczna wymiana obiektu
 +    * Naprawienie obiektu
 +    * Naprawienie samoczynne obiektu ​ (samo usuwalne uszkodzenie)
 +    * Naprawa obiektu, proces naprawy
 +    * Odnawianie, renowacja obiektu
 +    * Odnowienie obiektu
 +    * Stan fizyczny obiektu
 +    * Stan niezawodnościowy obiektu
 +    * Stan obiektu dwustanowego w sensie niezawodności:​ niesprawności,​ sprawności
 +    * Zbiór stanów obiektu: fizycznych , niezawodnościowych
 +    * Czas badania niezawodności
 +    * Oczekiwany czas badania niezawodności obiektu
 +    * Czas utrzymywania się obiektu w stanie: sprawności,​ niesprawności
 +    * Sumaryczny czas przebywania obiektu w stanie sprawności / niesprawności w określonym przedziale czasu
 +    * Oczekiwany czas:\\ między kolejnymi uszkodzeniami obiektu, naprawy obiektu, eksploatacji obiektu
 +    * Intensywność:​\\ uszkodzeń obiektu, natychmiastowych odnowień
 +    * Prawdopodobieństwo utrzymania się obiektu w stanie sprawności w określonym przedziale czasu
 +    * Oczekiwany czas: lokalizacji uszkodzonego elementu, wymiany elementu, trwania zabiegu profilaktycznego
 +    * Sumaryczny czas eksploatacji obiektu w określonym przedziale czasu
 +    * Stan zużycia obiektu
 +  - Model niezawodnościowy obiektu
 +    * Wskaźnik niezawodności obiektu (intensywność uszkodzeń, współczynnik gotowości, średni / gwarantowany resurs)
 +    * Niezawodność obiektu: bezawaryjność,​ trwałość,​ zdolność naprawcza (podatność na naprawę)
 +    * Współczynnik gotowości
 +    * Struktura systemu: funkcjonalna,​ niezawodnościowa
 +    * Wektor stanów niezawodnościowych elementów systemu
 +    * System o elementach dwustanowych w sensie niezawodności
 +    * Jakość, związki niezawodności z jakością
 +    * Niezawodność:​ systemów, podzespołów,​ elementów, komputera
 +    * Matematyczna teoria niezawodności oprogramowania
 +  - ciąg procesów tłumaczących
 +  - unikanie defektów
 +  - usuwanie defektów
 +  - Statystyczne metody oceny niezawodności oprogramowania
 +    * Błędy / awarie oprogramowania
 +    * Modele niezawodnościowe oprogramowania
 +    * Charakterystyki jakości oprogramowania
 +    * Metodologia klasyfikacji błędów oprogramowania
 +    * Ocena wskaźników niezawodności i bezpieczeństwa oprogramowania
 +    * Testowanie oprogramowania
 +    * Ocena niezawodności oprogramowania na podstawie wyników testowania
  
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki