Niezawodność systemów Komputerowych

Pomimo że poniższa lista jest tak długa, zaliczenie tego przedmiotu u dr Bereły było banalne. Nie będąc na żadnym wykładzie, trzeba było mieć pecha, aby z testowych kolokwiów mieć czwórkę. FIXME

 1. Zadania niezawodności
  • Niezawodność w sensie opisowym i wartościująco-normatywnym
  • Podstawowe pojęcia niezawodności
  • Obiekt: działający, dwustanowy w sensie niezawodności, jednorazowego użycia, naprawialny, naprawiony, niedziałający, nienaprawialny, uszkodzony, wadliwy, wielokrotnego użycia, zużyty
  • Poprawne działanie obiektu
  • Wadliwe działanie obiektu
  • Element niewymienialny obiektu
  • Chwilowa niesprawność obiektu
  • Uszkodzenie obiektu:
   nieodwracalne, nieprzewidywane, katastroficzne, odwracalne, przewidywane, na skutek procesu zużycia, tego samego rodzaju, starzeniowe
  • Wada obiektu, konstrukcyjna, produkcyjna, materiałowa
  • Błąd: konstrukcyjny, produkcyjny
  • Zakłócenie
  • Zakłócenie ciągłe
  • Czynniki obiektu: wewnętrzne, zewnętrzne
  • Otoczenie obiektu: celowo wytworzone, naturalne, sprzyjające, wymuszone
  • Warunki zewnętrzne obiektu
  • Nominalne warunki zewnętrzne obiektu
  • Samo regeneracja obiektu (odnawianie samoczynne)
  • Konserwacja obiektu
  • Profilaktyka
  • Profilaktyczna wymiana obiektu
  • Naprawienie obiektu
  • Naprawienie samoczynne obiektu (samo usuwalne uszkodzenie)
  • Naprawa obiektu, proces naprawy
  • Odnawianie, renowacja obiektu
  • Odnowienie obiektu
  • Stan fizyczny obiektu
  • Stan niezawodnościowy obiektu
  • Stan obiektu dwustanowego w sensie niezawodności: niesprawności, sprawności
  • Zbiór stanów obiektu: fizycznych , niezawodnościowych
  • Czas badania niezawodności
  • Oczekiwany czas badania niezawodności obiektu
  • Czas utrzymywania się obiektu w stanie: sprawności, niesprawności
  • Sumaryczny czas przebywania obiektu w stanie sprawności / niesprawności w określonym przedziale czasu
  • Oczekiwany czas:
   między kolejnymi uszkodzeniami obiektu, naprawy obiektu, eksploatacji obiektu
  • Intensywność:
   uszkodzeń obiektu, natychmiastowych odnowień
  • Prawdopodobieństwo utrzymania się obiektu w stanie sprawności w określonym przedziale czasu
  • Oczekiwany czas: lokalizacji uszkodzonego elementu, wymiany elementu, trwania zabiegu profilaktycznego
  • Sumaryczny czas eksploatacji obiektu w określonym przedziale czasu
  • Stan zużycia obiektu
 2. Model niezawodnościowy obiektu
  • Wskaźnik niezawodności obiektu (intensywność uszkodzeń, współczynnik gotowości, średni / gwarantowany resurs)
  • Niezawodność obiektu: bezawaryjność, trwałość, zdolność naprawcza (podatność na naprawę)
  • Współczynnik gotowości
  • Struktura systemu: funkcjonalna, niezawodnościowa
  • Wektor stanów niezawodnościowych elementów systemu
  • System o elementach dwustanowych w sensie niezawodności
  • Jakość, związki niezawodności z jakością
  • Niezawodność: systemów, podzespołów, elementów, komputera
  • Matematyczna teoria niezawodności oprogramowania
 3. ciąg procesów tłumaczących
 4. unikanie defektów
 5. usuwanie defektów
 6. Statystyczne metody oceny niezawodności oprogramowania
  • Błędy / awarie oprogramowania
  • Modele niezawodnościowe oprogramowania
  • Charakterystyki jakości oprogramowania
  • Metodologia klasyfikacji błędów oprogramowania
  • Ocena wskaźników niezawodności i bezpieczeństwa oprogramowania
  • Testowanie oprogramowania
  • Ocena niezawodności oprogramowania na podstawie wyników testowania
przedmioty/niezawodnosc_systemow_komputerowych.txt · ostatnio zmienione: 2006/06/10 17:48 (edycja zewnętrzna)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki