Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

przedmioty:metody_numeryczne [2006/06/10 15:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Metody Numeryczne ======
 +  * Uwarunkowanie zadania numerycznego
 +  * Rachunek macierzowy
 +     * Rozkład LU (górno- i dolnotrójkątna)
 +     * Rozkład SVD (Singular Value Decomposition)
 +     * Rozkład QR (ortogonalna i trójkątna)
 +     * Ortonormalizacja Gramma-Schmidta
 +     * wartości własne, równanie charakterystyczne,​ widmo macierzy
 +  * Przestrzenie liniowe
 +  * Równania nieliniowe
 +     * Metoda Newtona, Newtona-Rhapsona
 +  * Układy równań liniowych
 +     * Metody skończone
 +        * Metoda Gauss'​a
 +        * Metoda Gauss'​a-Jordan'​a
 +        * rozkład LU
 +     * Metody iteracyjne
 +        * Metoda Gauss'​a-Seidel'​a
 +        * Metoda Jacobiego
 +        * Metoda Richardson'​a
 +        * metoda nadrelaksacji SOR
 +     * Metoda macierzy odwrotnej
 +     * Układy Crammer'​a
 +     * twierdzenie Kroneckera-Capellego
 +  * Rozwiąznywanie równań nieliniowych
 +  * Interpolacja
 +     * interpolacja wielomianowa
 +        * wielomian Lagrange'​a
 +        * wielomian Newtona
 +     * interpolacja trygonometryczna
 +     * interpolacja funkcjami sklejanymi
 +     * różnice skończone
 +  * Aproksymacja
 +      średniokwadratowa,​ jednostajna
 +     * wielomiany Legendre'​a
 +     * wielomiany Czybyszewa cos(n arccos x)
 +     * wielomiany Hermite'​a
 +  * Ekstrapolacja Richardson'​a
 +  * Całkowanie numeryczne
 +     * kwadratury Gaussa
 +        * wielomiany Laguerre'​a
 +     * kwadratury Newtona-Cotesa
 +        * wzór trapezów, Simpsona
 +  * Rozwiązywanie równań i układów równań różniczkowych
 +     * metoda Eulera
 +     * metoda Heun'a
 +     * metoda Rungeggo-Kutty
 +  * równanie sztywne
 +     * Algorytm BDF - backward differation formulas
 +  * Metoda Elementów Skończonych
  
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki