Metody Numeryczne

 • Uwarunkowanie zadania numerycznego
 • Rachunek macierzowy
  • Rozkład LU (górno- i dolnotrójkątna)
  • Rozkład SVD (Singular Value Decomposition)
  • Rozkład QR (ortogonalna i trójkątna)
  • Ortonormalizacja Gramma-Schmidta
  • wartości własne, równanie charakterystyczne, widmo macierzy
 • Przestrzenie liniowe
 • Równania nieliniowe
  • Metoda Newtona, Newtona-Rhapsona
 • Układy równań liniowych
  • Metody skończone
   • Metoda Gauss'a
   • Metoda Gauss'a-Jordan'a
   • rozkład LU
  • Metody iteracyjne
   • Metoda Gauss'a-Seidel'a
   • Metoda Jacobiego
   • Metoda Richardson'a
   • metoda nadrelaksacji SOR
  • Metoda macierzy odwrotnej
  • Układy Crammer'a
  • twierdzenie Kroneckera-Capellego
 • Rozwiąznywanie równań nieliniowych
 • Interpolacja
  • interpolacja wielomianowa
   • wielomian Lagrange'a
   • wielomian Newtona
  • interpolacja trygonometryczna
  • interpolacja funkcjami sklejanymi
  • różnice skończone
 • Aproksymacja

średniokwadratowa, jednostajna

 • wielomiany Legendre'a
 • wielomiany Czybyszewa cos(n arccos x)
 • wielomiany Hermite'a
 • Ekstrapolacja Richardson'a
 • Całkowanie numeryczne
 • kwadratury Gaussa
  • wielomiany Laguerre'a
 • kwadratury Newtona-Cotesa
  • wzór trapezów, Simpsona
 • Rozwiązywanie równań i układów równań różniczkowych
 • metoda Eulera
 • metoda Heun'a
 • metoda Rungeggo-Kutty
 • równanie sztywne
 • Algorytm BDF - backward differation formulas
 • Metoda Elementów Skończonych
przedmioty/metody_numeryczne.txt · ostatnio zmienione: 2006/06/10 15:40 (edycja zewnętrzna)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki