Matematyka III

 • Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych.
  • Zbiory otwarte i punkty wewnętrzne zbioru.
   • kula
   • metryka
   • zbiór ograniczony
   • zbiór domknięty
    pochodna zbioru zawiera się w zbiorze
   • zbiór spojny
   • obszar
    spójny i otwarty
   • punkt
    • wewnętrzny
    • zewnętrzny
    • brzegowy
    • skupienia
     każde sąsiedztwo punktu zawiera punkty zbioru A
   • otoczenie i sąsiedztwo
  • Granica ciągu w <m>bbR^n</m>. Punkty skupienia.
   punkt q zawiera prawie wszystkie wyrazy ciągu
  • Granica funkcji. Funkcje ciągłe.
  • pochodna kierunkowa
   <m>f prime_h(a)=lim{t right 0}{{f(a+t h)-f(a)}/t} = varphi prime(0)</m>
   pochodna kierunkowa jest jednorodna i addytywna
   istnienie pochodnych kierunkowych we wszystkich kierunkach nie implikuje ciągłości
   pochodną kierunkową znaleźć najłatwiej mnożąć gradient przez wektor kierunku!
  • Pochodne cząstkowe. Funkcje różniczkowalne i klasy C1.
  • pochodne kierunkowe w kierunku wersorów
  • pochodna mocna (Frecheta)
   <m>varphi</m> jest pochodną mocną, gddy
   <m>lim{x right a}{{f(x)-f(a)-varphi(x-a)}/{||x-a||}}=theta</m> (wektor zerowy)
   Jeżeli istnieje p. Frecheta w punkcie, to istnieją kierunkowe: <m>f prime_h{a}=f prime(a) h</m>
   Jeżeli f. ma p.cząstkowe na pewnym otoczeniu punktu i są one ciągłe na swojej dziedzinie, to istnieje pochodna Frecheta o macierzy <m>A_{f}(a)</m>. Odwrotnie też jest.
   <m>A_{f}(a)</m> to macierz Jacobiego dla odwzorowania f w punkcie a
   w kolumnach są pochodne po kolejnych wersorach
   w wierszach pochodne kolejnych elementów wektorów przestrzeni, do której działa f
   pochodna Frecheta jest liniowa - addytywna i jednorodna
   f jest klasy <m>C^r</m>, jeżeli istnieją na D wszystkie pochodne cząstkowe do rzędu r włącznie i są one ciągłe na swoich dziedzinach
  • Gradient i jego geometryczna interpretacja.
   gradient to kierunek najszybszej zmiany wartości funkcji i jest to macierz pierwszych pochodnych cząstkowych w punkcie
  • używane oznaczenie:
   <m>f(x_0, circ): bbR right bbR</m>
   x0 jes stałe, y się zmienia
  • Pochodne cząstkowe wyższych rzędów. Twierdzenie Schwarza.
   jeżeli w pewnym otoczeniu poch. kier. II rzędu istnieją i są ciągłe, to <m>f_{kh}prime(a)=f_{hk}prime(a)</m>
  • Ekstrema lokalne.
   <m>Delta_i(f,a)</m> - wyznacznik stopnia i, pochodnych II rzędu funkcji f, w wierszach zmienia się pierwsza zmienna, po której różniczkujemy, kolumnami - druga
  • Geometria analityczna
   • iloczyn skalarny
   • iloczyn wektorowy
   • iloczyn mieszany
   • równanie płaszczyzny
    <m>delim{lbrace}{(x,y,z) in bbR^3: ax+by+cz+d=0}{rbrace}</m>, wektor [a,b,c] jest wtedy prostopadły do tej płaszczyzny
   • równanie prostej
    • <m>delim{lbrace}{p_0+t vec{v} : t in bbR}{rbrace}</m>
    • parametryczne
     <m>delim{lbrace}{matrix{3}{1}{ {x=x_0 + ta}{y=y_0+tb}{z=z_0+tc} }}{~}</m>
     dla <m>t in bbR</m>
    • równanie krawędziowe
     część wspólna dwóch płaszczyzn
    • kierunkowe
     l: <m>(x-x_0)/a = (y-y_0)/b = (z-z_0)/c</m>
  • całka funkcji wielu zmiennych
   • obszar normalny względem zmiennej
   • obszar regularny
    suma skończonej ilości obszarów normalnych o rozłącznych wnętrzach
 • Elementy rachunku prawdopodobieństwa.
  • Przestrzeń probabilistyczna i aksjomaty prawdopodobieństwa.
   zdarzenie elementrane to element zbioru przestrzeni zdarzeń elementranych
   zdarzenie (losowe) to zbiór zdarzeń elementranych, czyli każdy podzbiór Omegi
  • sigma ciało (<m>sigma</m>-ciało) podzioru przestrzeni zdarzeń
   sigma ciało to każda rodzina F podzbioru <m>2^Omega</m> :
   • niepusta
   • zawierająca zdarzenia przeciwne dla każdego ktore zawiera
   • przeliczalne sumy zdarzeń są zdarzeniami
  • Prawdopodobieństwo
   każda funkcja P: F→R, taka że
   • <m>P(A) >= 0</m>
   • <m>P(Omega) = 1</m>
   • P(sumy zdarzen rozlacznych) = suma P tych zdarzen
  • Przestrzeń probabilistyczna
   Trójka uporządkowana
   (<m>Omega</m>, F, P)
  • Prawdopodobieństwo geometryczne.
  • Klasyczna definicja prawdopodobieństwa.
  • Prawdopodobieństwo warunkowe.
  • Prawdopodobieństwo całkowite i wzór Bayesa.
  • Niezależność zdarzeń.
  • Schemat Bernoulliego.
  • Zmienne losowe dyskretne i ciągłe.
  • Rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej.
  • Gęstość prawdopodobieństwa zmiennej losowej ciągłej.
  • Dystrybuanta.
  • Charakterystyki liczbowe zmiennych losowych.
  • Najważniejsze rozkłady zmiennych losowych
przedmioty/matematyka_iii.txt · ostatnio zmienione: 2006/11/22 16:14 (edycja zewnętrzna)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki