Matematyka I

 • Logika. Rachunek zdań. Podstawowe tautologie.
 • Kwantyfikatory. Metody dowodzenia twierdzeń.
 • Rachunek zbiorów. Sumy i iloczyny uogólnione.
 • Iloczyn kartezjański zbiorów. Pojęcie relacji. Relacje równoważności.
 • Pojęcie grupy i ciała. Ciało liczb rzeczywistych. Kres górny i dolny zbioru.
 • kresy
 • surjekcja, bijekcja, injekcja
 • Ciało liczb zespolonych. Potęgowanie i pierwiastkowanie, interpretacja
  • geometryczna.
  • Wzór Moivrea
  • Postać trygonometryczna, postać kartezjańska
 • Funkcja jako relacja. Złożenie funkcji, bijekcja, funkcja odwrotna.
 • Funkcje cyklometryczne. Obraz i przeciwobraz zbioru.
 • Granica ciągu liczbowego. Własności ciągów zbieżnych. Granice szczególnych ciągów.
 • Szeregi liczbowe. Warunek konieczny zbieżności. Podstawowe kryteria zbieżności.
 • kryteria zbieżności szeregów:
  • d'Lamberta
  • Cauchy'ego
  • porównawcze
  • porównawcze w postaci granicznej
  • Leibnitza
 • tw Riemana:
  można tak poprzestawiać wyrazy warunkowo zbieżnego szeregu liczb rzeczywistych, aby jako sumę nowego szeregu otrzymać dowolną, z góry zadaną liczbę
 • szeregi harmoniczne
 • Zbieżność bezwzględna.
 • Granica funkcji.
  • właściwe, niewłaściwe
  • def. Heinego, (… ~dla każdego ciągu arg. zbieżnego do coś)
  • def. Cauchy'ego (…~ dla każdej pary dalszej niż coś)
 • Funkcje ciągłe i ich własności.
 • Pochodna funkcji jednej zmiennej rzeczywistej. Podstawowe twierdzenia rachunku różniczkowego. Ekstrema funkcji jednej zmiennej.
 • punkty skupienia
  granica pewnego ciągu punktów zbieżnych do tego punktu i od niego różnych
 • pochodna zbioru
  zbiór punktów skupienia
 • punkt izolowany
  należy do zbioru i nie jest jego punktem skupienia
 • tw. Bolzano-Weierstrassa
  Z każdego ograniczonego ciągu R możemy wybrać podciąg zbieżny
 • tw. Weierstrassa
  funkcja … osiąga na D swoje kresy
 • tw. Darboux
  wartość pośrednia
 • tw Fermata:
  f w swoim ekstremum ma pochodną 0
 • tw Rolle'a
  ciągła i różniczkowalna na przedziale ma w pewnym miejscu f' = 0
 • tw Lagrange'a
  jeżeli f różniczkowalna na przedziale, to w pewnym miejscu ma pochodną równą pewnej zadanej wartości …
 • tw. o przyrostach: Fermata, Rolle'a, Lagrange'a, Cauchy'ego, Taylora
 • reguła de l'Hospitala
 • zasada Banacha
  zbiór domknięty, jeśli każdy zbieżny ciąg elementów zbioru ma granicę należącą do zbioru
 • <m>(a+b)^n=sum{k=0}{n}{(matrix{2}{1}{n k}) a^(b-k) b^k}</m>
 • przedstawienie funkcji w postaci wzoru Taylora, Maclaurina (0)
przedmioty/matematyka_i.txt · ostatnio zmienione: 2006/06/10 14:13 (edycja zewnętrzna)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki