Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

przedmioty:matematyka_grafiki_komputerowej [2006/06/21 19:19] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Matematyka grafiki komputerowej ======
 +
 +  * Pojęcie wektora jako:
 +     * wektora swobodnego
 +     * elementu przestrzeni liniowej
 +     * wektora zaczepionego (//n//-tka liczb)
 +  * iloczyn skalarny i wektorowy wektorów
 +  * Wektor swobodny, zaczepiony
 +  * Liniowa kombinacja wektorów
 +  * Liniowa niezależność wektorów
 +  * Przestrzenie liniowe
 +  * Przestrzenie afiniczne
 +  * Rozmaitości liniowe, przestrzenie kierunkowe
 +     * równoległość rozmaitości liniowych
 +  * Baza przestrzeni,​ baza kanoniczna, baza ortonormalna
 +  * Wymiar przestrzeni
 +  * Odwzorowania liniowe i macierz odwzorowania liniowego
 +  * Izomorfizmy liniowe
 +  * Odwzorowania afiniczne
 +     * część jednorodna odwzorowania afinicznego
 +     * Izomorfizm afiniczny
 +     * Odwzorowanie środkowo afiniczne
 +     * Translacje
 +     * Twierdzenie o rozkładzie odwzorowania afinicznego
 +     * Macierz częsci jednorodnej odwzorowania afinicznego
 +  * Podstawowe typy przekształceń afinicznych w <​m>​bbR^2</​m>​
 +     * Translacje
 +     * Obrót o kąt alfa wokół punktu O
 +     * Jednokładność o skali s i środku O
 +     * Skalowanie ze wsp. s i środkiem O
 +     * Symetria osiowa względem OX
 +     * Powinowactwo względem osi OX
 +     * Pochylenie wzgdłuż osi OX ze wsp. s
 +  * Podstawowe typy przekształceń afinicznych w <​m>​bbR^3</​m>​
 +     * Translacje
 +     * Skalowanie o wsp s i środku O
 +     * Obroty
 +     * Pochylenia
 +  * Rzutowania
 +     * rzut równolegly
 +     * rzut perspektywiczny
 +     * rzut punktu
 +     * Ostrosłup widzenia
 +  * Ciało liczb zespolonych
 +     * postać trygonometryczna
 +     * reprezentacja macierzowa
 +     * Wzór de Moivre'​a
 +     * Wzór na pierwiastki n tego stopnia
 +  * Kwaterniony
 +     * Oś kwaternionu
 +     * Ciało kwaternionów
 +     * Jednostki urojone
 +     * Reprezentacja wektorowa
 +     * Reprezentacja trygonometryczna
 +     * obrot wokol dowolnego wektora
 +     * rozbicie obrotu na trzy obroty wokol trzech osi
 +     * Macierze obrotu
 +  * Geometria obliczeniowa
 +     * Zbiory wypukłe
 +     * powłoka (otoczka) wypukła
 +     * Algorytm Grahama
 +     * Wektory dodatnio (ujemnie) zorientowane,​ prawo-, lewoskrętne
 +     * Algorytm Green'​a i Silverman'​a
 +        * listy testowe
 +     * Triangulacja wielokątów
 +     * Sprawdzanie,​ czy punkt jest wewnątrz wielokątu
 +        * algorytm parzystości
 +        * metoda sumy kątów
 +     * Algorytm wyznaczania linii i powierzchni zasłoniętych
 +        * użycie bufora głębokości
 +     * Okienkowanie
 +     * Obcinanie
 +        * Algorytm Cohen'​a-Sutherland'​a
 +        * Algorytm Lianga-Barsky'​ego
 +
  
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki