Matematyka grafiki komputerowej

 • Pojęcie wektora jako:
  • wektora swobodnego
  • elementu przestrzeni liniowej
  • wektora zaczepionego (n-tka liczb)
 • iloczyn skalarny i wektorowy wektorów
 • Wektor swobodny, zaczepiony
 • Liniowa kombinacja wektorów
 • Liniowa niezależność wektorów
 • Przestrzenie liniowe
 • Przestrzenie afiniczne
 • Rozmaitości liniowe, przestrzenie kierunkowe
  • równoległość rozmaitości liniowych
 • Baza przestrzeni, baza kanoniczna, baza ortonormalna
 • Wymiar przestrzeni
 • Odwzorowania liniowe i macierz odwzorowania liniowego
 • Izomorfizmy liniowe
 • Odwzorowania afiniczne
  • część jednorodna odwzorowania afinicznego
  • Izomorfizm afiniczny
  • Odwzorowanie środkowo afiniczne
  • Translacje
  • Twierdzenie o rozkładzie odwzorowania afinicznego
  • Macierz częsci jednorodnej odwzorowania afinicznego
 • Podstawowe typy przekształceń afinicznych w <m>bbR^2</m>
  • Translacje
  • Obrót o kąt alfa wokół punktu O
  • Jednokładność o skali s i środku O
  • Skalowanie ze wsp. s i środkiem O
  • Symetria osiowa względem OX
  • Powinowactwo względem osi OX
  • Pochylenie wzgdłuż osi OX ze wsp. s
 • Podstawowe typy przekształceń afinicznych w <m>bbR^3</m>
  • Translacje
  • Skalowanie o wsp s i środku O
  • Obroty
  • Pochylenia
 • Rzutowania
  • rzut równolegly
  • rzut perspektywiczny
  • rzut punktu
  • Ostrosłup widzenia
 • Ciało liczb zespolonych
  • postać trygonometryczna
  • reprezentacja macierzowa
  • Wzór de Moivre'a
  • Wzór na pierwiastki n tego stopnia
 • Kwaterniony
  • Oś kwaternionu
  • Ciało kwaternionów
  • Jednostki urojone
  • Reprezentacja wektorowa
  • Reprezentacja trygonometryczna
  • obrot wokol dowolnego wektora
  • rozbicie obrotu na trzy obroty wokol trzech osi
  • Macierze obrotu
 • Geometria obliczeniowa
  • Zbiory wypukłe
  • powłoka (otoczka) wypukła
  • Algorytm Grahama
  • Wektory dodatnio (ujemnie) zorientowane, prawo-, lewoskrętne
  • Algorytm Green'a i Silverman'a
   • listy testowe
  • Triangulacja wielokątów
  • Sprawdzanie, czy punkt jest wewnątrz wielokątu
   • algorytm parzystości
   • metoda sumy kątów
  • Algorytm wyznaczania linii i powierzchni zasłoniętych
   • użycie bufora głębokości
  • Okienkowanie
  • Obcinanie
   • Algorytm Cohen'a-Sutherland'a
   • Algorytm Lianga-Barsky'ego
przedmioty/matematyka_grafiki_komputerowej.txt · ostatnio zmienione: 2006/06/21 19:19 (edycja zewnętrzna)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki