Matematyka dyskretna II

Definicje:

 • Graf nieskierowany <m>(W, K, γ), γ: K→ delim{lbrace}{delim{lbrace}{v,w}{rbrace}: v,w in W }{rbrace}</m>, skierowany, prosty (bez pętli i krawędzi wielokrotnych), dwudzielny, izomorfizm grafów <m>G_1=(W_1,K_1,γ_1), G_2=(W_2, K_2, γ_2)</m> <m>{forall}under{k in K_1}{forall}under{a,b in W_1}γ_1(k)=delim{lbrace}{a,b}{rbrace} doubleleftright γ_2(β(k))=delim{lbrace}{α(a),α(b)}{rbrace}</m>, stopień wierzchołka w grafie, grafie skierowanym, macierz sąsiedztwa (liczba krawędzi łączących), macierz incydencji (0-1)
 • Droga, droga zamknięta, tor (bez powtarzających się krawędzi), łuk (bez powtarzających się wierzchołków), cykl
 • Tor eulerowski (przez wszystkie krawędzie), otwarty tor eulerowski, graf eulerowski, graf półeulerowski
 • Droga Hamiltona (przez wszystkie wierzchołki), cykl Hamiltona, graf hamiltonowski, graf półhamiltonowski
 • Graf acykliczny, graf spójny, składowa, most, drzewo, drzewo spinające, las
 • Graf z wagami, waga drogi, zagadnienie najkrótszej drogi, problem komiwojażera, problem chińskiego listonosza
 • Transwersala, skojarzenie w grafie dwudzielnym, rząd wyrazowy macierzy, macierz incydencji rodziny zbiorów
 • Sieć przepływowa (G,c,s,t) (G-graf skier. prosty, c-przepustowość, s,t - źródło i ujście), przepustowość <m>c:W*W right delim{[}{0,infty}{]}</m>, przepływ <m>f:W*W right bbR</m>, wartość przepływu, sieć residualna, łuk powiększający, przekrój, przpustowość przekroju, przepływ netto przez przekrój

Twierdzenia:

 • lemat o uściskach dłoni
  (suma stopni wszystkich wierzchołków w grafie jest zawsze parzysta)
 • twierdzenie o zależności między torami a łukami
 • twierdzenie o najkrótszej drodze łączącej wierzchołki
 • twierdzenie o istnieniu łuku łączącego wierzchołki
 • twierdzenie o torach w grafie acyklicznym
 • twierdzenie charakteryzujące krawędzie nie będące mostami
 • twierdzenia charakteryzujące grafy eulerowskie i półeulerowskie
  graf jest eulerowski, gddy wszystkie jego wierzchołki mają stopień parzysty.
  graf jest pół eulerowski, gddy dokładnie dwa jego wierzchołki mają stopień nieparzysty
 • twierdzenia podające warunki dostateczne istnienia cyklu Hamiltona
 • twierdzenie o istnieniu drzewa spinającego
 • twierdzenia charakteryzujące drzewa
 • twierdzenie o liczbie wierzchołków drzewa
 • twierdzenie Cayley'a
  Istnieje <m>n^{n-2}</m> różnych drzew oznakowanych o n wierzchołkach
 • twierdzenie Halla o małżeństwach
  • wersja klasyczna
  • wersja grafowa
  • wersja transwersalowa
  • wersja macierzowa
 • twierdzenie Koniga-Egervary'ego
  rząd wyrazowy macierzy zerojedynkowej jest równy najmniejszej liczbie linii zawierających w sumie wszystkie jedynki tej macierzy
 • twierdzenie o maksymalnym przepływie i minimalnym przekroju
  Maksymalny przepływ w sieci przepływowej jest równy minimalnemu przekrojowi

Algorytmy:

 • Znajdowania cyklu Euler'a:
  • Algorytm Fleury'ego
 • Rozwiązywania problemu komiwojażera:
  • Algorytm Najkrótszej wstawki
 • Znajdowania minimalnego drzewa spinającego:
  • Algorytm Prima
  • Algorytm Kruskala
 • Znajdowania maksymalnego przepływu:
  • Algorytm Forda-Fulkersona
 • Znajdowania drogi o najmniejszej wadze:
  • Algorytm Dijkstry
przedmioty/matematyka_dyskretna_ii.txt · ostatnio zmienione: 2007/06/20 15:48 (edycja zewnętrzna)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki