Matematyka dyskretna

 • Elementy logiki formalnej. Spójniki zdaniowe i kwantyfikatory.
 • Zbiory. Działania na zbiorach. Iloczyn kartezjański.
 • Relacje dwuargumentowe. Funkcje. Relacje równoważności.
 • relacje liniowego i częściowego porządku
 • klasy abstrakcji zbioru w relacji
 • Funkcje szczególne: podłoga, sufit, iloraz całkowy, reszta modulo p.
 • Podzielność liczb i algorytm Euklidesa.
 • Kongruencje liniowe.
 • Zbiory przeliczalne i nieprzeliczalne. Zbiory skończone. Języki.
 • Zasada włączania i wyłączania. Zasada szufladkowa.
  Jeśli mam 3 szufladki i 6 piłeczek, powrzucam piłeczki do szufladek, to w w którejś szufladce mam na pewno co najmniej 2 piłeczki
 • Wariacje bez powtórzeń i z powtórzeniami. Kombinacje bez powtórzeń.
  Układy. Kombinacje z powtórzeniami.
 • Współczynniki dwumianowe i wielomianowe. Tożsamości kombinatoryczne.
 • Rekurencje. Rekurencje liniowe i sprowadzalne do liniowych.
 • Funkcje tworzące i ich zastosowanie do rozwiązywania rekurencji.
 • Znajdowanie zwartej postaci sum skończonych.
 • Asymptotyka. Notacja i . Zastosowanie do szacowania kosztu algorytmu.
 • Kombinatoryka
  • kombinacje
   • bez powtórzeń
   • identyczne kule, ponumerowane pudełka
   • z powtórzeniami <m>(matrix{2}{1}{n+k-1 k})</m>
  • wariacje z powtórzeniami i bez
  • permutacje
   • punkty stałe permutacji
  • permutacje koralikowe
  • nieporządki
   • każda permutacja w zbiorze P(n) bez punktów stałych
 • wzór dwumianowy Newtona
przedmioty/matematyka_dyskretna.txt · ostatnio zmienione: 2006/06/10 15:57 (edycja zewnętrzna)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki