Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

przedmioty:komputerowe_systemy_rozpoznawania [2007/12/02 20:47] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Komputerowe Systemy Rozpoznawania ======
 +1. **Logika rozmyta**
 +  * f-cja charakterystyczna
 +  * zbiór rozmyty
 +  * nośnik supp, alpha-przekrój
 +  * liczba kardynalna - suma wart. f. charakterystycznej
 +  * stopień rozmycia in(A)
 +  * wypukłość,​ normalność
 +  * dopełnienie 1 - mi
  
 +  * **normy trójkątne**,​ suma (s-norma), iloczyn
 +  * t-norma:
 +    * przemienna, łączna
 +    * monotoniczna względem obu arg.
 +    * el. neutralny i zerowy
 +  * dualność s- i t-norm
 +
 +  * relacje rozmyte
 +  * zwrotność,​ symetryczność,​ przechodniość
 +  * relacja podobieństwa
 +     * zwrotna, symetryczna,​ przechodnia niekoniecznie (Poincare)
 +  * Podobieństwo zbiorów
 +  * miara zbioru
 +    * odzw. podzbiory w p-ni w liczb. rzeczywiste nieujemne
 +    * mi(zb.pusty) = 0
 +    * mi(A suma B) < = mi(A) + mi(B)
 +    * Miara Jaccarda (miara iloczny / miara sumy)
 +    * simple matching coefficient
 +    * r_card
 +    * miara dice'a
 +    * miara zachodzenia
 +
 +  * podobieństwo wektorów liczbowych
 +    * współczynnik korelacji
 +    * amplituda kosinusowa
 +    * minimum-maximum
 +    * średnia arytmetyczna - minimum
 +    * średnia geometryczna - minimum
 +    * moduł - ekspoment
 +  ​
 +  * odległość zbiorów danych
 +    * metryka ro: X x X -> R nieujemne
 +      * ro(a,a) = 0
 +      * symetryczna
 +      * nierowność trójkąta
 +    * metryka miejska
 +    * odległość hamminga
 +    * edit distance
 +    * Loewenstein distance
 +
 +
 +2. **Podsumowania lingwistyczne**
 +  * Zmienna lingwistyczna
 +    * nazwa L, zbiór etykiet H, p-ń rozważań, generowanie etykiet G, reguła semantyczna M
 +    * spójniki AND, OR, NOT
 +  * Modyfikatory:​ zagęszczenie,​ rozcieńczenie
 +  * Kwantyfikatory
 +    * Absolutny
 +    * Względny
 +  * Podsumowanie w dwóch formach
 +  * Miara:
 +    * Yagera
 +    * Kacprzyka
 +    * Nowe miary podsumowań
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki