Komputerowe Systemy Rozpoznawania

1. Logika rozmyta

 • f-cja charakterystyczna
 • zbiór rozmyty
 • nośnik supp, alpha-przekrój
 • liczba kardynalna - suma wart. f. charakterystycznej
 • stopień rozmycia in(A)
 • wypukłość, normalność
 • dopełnienie 1 - mi
 • normy trójkątne, suma (s-norma), iloczyn
 • t-norma:
  • przemienna, łączna
  • monotoniczna względem obu arg.
  • el. neutralny i zerowy
 • dualność s- i t-norm
 • relacje rozmyte
 • zwrotność, symetryczność, przechodniość
 • relacja podobieństwa
  • zwrotna, symetryczna, przechodnia niekoniecznie (Poincare)
 • Podobieństwo zbiorów
 • miara zbioru
  • odzw. podzbiory w p-ni w liczb. rzeczywiste nieujemne
  • mi(zb.pusty) = 0
  • mi(A suma B) < = mi(A) + mi(B)
  • Miara Jaccarda (miara iloczny / miara sumy)
  • simple matching coefficient
  • r_card
  • miara dice'a
  • miara zachodzenia
 • podobieństwo wektorów liczbowych
  • współczynnik korelacji
  • amplituda kosinusowa
  • minimum-maximum
  • średnia arytmetyczna - minimum
  • średnia geometryczna - minimum
  • moduł - ekspoment
 • odległość zbiorów danych
 • metryka ro: X x X → R nieujemne
  • ro(a,a) = 0
  • symetryczna
  • nierowność trójkąta
 • metryka miejska
 • odległość hamminga
 • edit distance
 • Loewenstein distance

2. Podsumowania lingwistyczne

 • Zmienna lingwistyczna
  • nazwa L, zbiór etykiet H, p-ń rozważań, generowanie etykiet G, reguła semantyczna M
  • spójniki AND, OR, NOT
 • Modyfikatory: zagęszczenie, rozcieńczenie
 • Kwantyfikatory
  • Absolutny
  • Względny
 • Podsumowanie w dwóch formach
 • Miara:
  • Yagera
  • Kacprzyka
  • Nowe miary podsumowań
przedmioty/komputerowe_systemy_rozpoznawania.txt · ostatnio zmienione: 2007/12/02 20:47 (edycja zewnętrzna)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki