Kompozycja Przestrzeni

Skomponowanie utworu czaso-przestrzennego złożonego z różnego typu obrazów:

  • zdjęć
  • materiału filmowego
  • animowany rysunków
  • modeli 2D, 3D

Celem ćwiczenia jest stworzenie interesującej całości wizualno-treściowej, w której zostaną podkreślone charakterystyczne cechy danych elementów przestrzennych.

Do wykonania zadania można wybrać i wykorzystać następująće elementy:

  • elem. geometryczne (linie, płaszczyzny, krzywizny, bryły)
  • modele 3D, kojarzęce się z liniami, płaszczyznami itp
  • obrazy 2D i 3D

odnoszące się do pojęć:

  • jednowymiarowość, linearność, liniowość
  • dwuwymiarowość, płaskość, płaszczyznowość
  • trójwymiarowość, bryłowatość, przestrzenność

W utworze powinien być widoczny silny kontrast między wymiarowościami. Kontrast ten musi wynikać ze zróżnicowania strukturalnego elementów, ale także z charakterystycznego ich przedstawienia w czasie. We wszystkich przypadkach długość i ilość elementów ustalamy sami. (Co najmniej 3 sekwencje, co najmniej 1.5 minuty razem)

przedmioty/kompozycja_przestrzeni.txt · ostatnio zmienione: 2006/10/15 14:24 (edycja zewnętrzna)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki