Inżynieria Oprogramowania II

 • Narzędzia CASE
 • interfejsy, szwy systemu,
 • Notacje i metodyki obiektowe
  OMT, OOA, OOD, OOAD, OOSE, OMA, OOSA
 • Modele cyklu życia oprogramowania
  • kaskadowy
  • fazy: strategiczna, określenia wymagań, analizy, projektowania, implementacji, dokumentowania, testowania, instalacji, konserwacji
  • formalne transformacje, spiralny, z gotowych elementów, realizacj przyrostowa, programowanie odkrywcze, prototypowanie
 • Model kaskadowy, fazy
 • Metodyki obiektowe
 • UML
  • bloki konstrukcyje
   elementy, związki, diagramy
  • elementy
   strukturalne, grupujące, czynnościowe, komentujące
  • diagramy (9):
   klas, obiektów, przypadków użycia, sekwencji, kooporacji, stanów, czynności, komponentów, wdrożenia
 • UML 2.0
  • diagramy:
   klas, obiektów, przypadków użycia, pakietów, sekwencji, komunikacji, maszyny stanowej, czynności, komponentów, wdrożenia, strukturalny, przebiegów czasowych, przeglądu interakcji
 • Dokumentowanie projektów
  • cel, zadania projektu
  • profil użytkownika
  • wymagania
  • wymagania niezawodności, dokładności
  • poziom ochrony
  • sytuacje wyjątkowe
  • dane o autorach
  • koszty przedsięwzięcia
 • Wzorce projektowe
  • konstrukcyjne
   factory, factory method, abstract factory, singleton, builder, prototype
  • strukturalne
   facade, adapter (obsluga interfejsów),
   bridge, decorator (interfejs-realizacja)
   , facade, flyweight, proxy
  • czynnościowe
   chain of responsibility, command, interpreter, iterator, mediator, memento, observer, state, strategy, template, visitor
  • opis wzorca
   nazwa, intencja, problem, rozwiązanie, uczestnicy, konsekwencje, implementacja
wzorzec opis
fasada opakowuje skomplikowany system, dając prosty interfejs, ale ograniczony
adapterdostosowuje jakiś interfejs do innego interfejsu, wymaganego
mostusuwa zależności między abstrakcją, a realizacją - aby interfejs czegoś i realizacja mogły się zmieniać niezależnie
dekoratordodawanie nowych zachowań. posiada obiekt realizujący jakiś interfejs i sam realizuje ten interfejs
strategiawykorzystanie różnych algorytmów
obserwatorinformowanie częśći systemu o zdarzeniach w innej części
singletonwystąpienie tylko jednej instancji obiektu.
blokowanie dwufazowe j.w., ale przy współbieżności
metody fabrykidecyzja o utworzeniu obiektu w klasach pochodnych
metoda szablonu (podobne do strategii). Zdefiniowanie szkieletu algorytmu, a pozostawienie niektórych jego operacji abstarkcyjnymi
macierz analizy
przedmioty/inzynieria_oprogramowania_ii.txt · ostatnio zmienione: 2006/11/18 15:59 (edycja zewnętrzna)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki