Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

przedmioty:inzynieria_oprogramowania_i [2006/11/20 18:29] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Inżynieria oprogramowania I ======
 +  * Rozwój technik programowania na przestrzeni lat:\\ programowanie liniowe, proceduralne,​ hermetyczne,​ obiektowe, zorientowane obiektowo;​\\ rys historyczny.
 +  * Kryzys oprogramowania i metody przeciwdziałania.\\ Był dużo szybszy rozwój mocy obliczeniowych w stosunku do możliwości wykorzystania ich w inżynierii opr.\\ Programowanie ogólne (generic programming).\\ Programowanie genetyczne.\\ Języki programowania 3-ej i 4-ej generacji.\\ RAD, IDE, wielokrotne użycie kodu, reusability,​ extensibility.
 +  * Historia i podstawy języka Java. Idea oprogramowania niezależnego sprzętowo.
 +  * Klasyczne konstrukcje programowania proceduralnego w Jawie.\\ Typy zmiennych, instrukcje sterujące, standardy zapisu kodu, notacja węgierska.\\ Kategorie składniowe języka Java.
 +  * Realizacja paradygmatu OOP w Jawie:
 +    * Pakiety, biblioteki. Klasy i ich pola
 +    * Konstruktory,​ funkcje składowe, modyfikatory dostępu do pól, klas i do metod.
 +    * Przeciążanie funkcji.
 +    * Mechanizmy programowania zorientowanego obiektowo w Jawie.
 +    * Dziedziczenie,​ polimorfizm,​ interfejsy jako substytut dziedziczenia wielobazowego.
 +  * Generacje języków programowania
 +    - Asemblery (sterowniki itp)
 +    - Basic, Amos, Fortran (obliczeniowe) - 2GL
 +    - Turbo Pascal, C, C++, Java - 3GL
 +    - języki deklaratywne 4GL np:
 +      * SQL
 +      * Prolog, Lisp - systemy SI
 +      * systemu składu tekstu TeX, LaTeX itp
 +    - inteligentne agenty 5GL
 +  * Techniki programowania
 +    * liniowe (np. html)
 +    * proceduralne
 +    * hermetyczne (z ukrywaniem danych)
 +    * obiektowe
 +    * OOP (dziedziczenie,​ agregacja, przyjaźń, polimorfizm itp)
 +  * Programowanie generyczne
 +  * Applety w języku Java aplikacje internetowe,​ servlety.
 +    * Java Server Pages a MS dot-net ​ i C# (c-sharp). Cykl życia apletu.
 +  * Delegacyjny model obsługi zdrzeń w aplecie - programowanie komponentowe.
 +  * Standardowe struktury danych w Jawie.
 +  * Sytuacje wyjątkowe w Jawie.
  
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki