Inżynieria oprogramowania I

 • Rozwój technik programowania na przestrzeni lat:
  programowanie liniowe, proceduralne, hermetyczne, obiektowe, zorientowane obiektowo;
  rys historyczny.
 • Kryzys oprogramowania i metody przeciwdziałania.
  Był dużo szybszy rozwój mocy obliczeniowych w stosunku do możliwości wykorzystania ich w inżynierii opr.
  Programowanie ogólne (generic programming).
  Programowanie genetyczne.
  Języki programowania 3-ej i 4-ej generacji.
  RAD, IDE, wielokrotne użycie kodu, reusability, extensibility.
 • Historia i podstawy języka Java. Idea oprogramowania niezależnego sprzętowo.
 • Klasyczne konstrukcje programowania proceduralnego w Jawie.
  Typy zmiennych, instrukcje sterujące, standardy zapisu kodu, notacja węgierska.
  Kategorie składniowe języka Java.
 • Realizacja paradygmatu OOP w Jawie:
  • Pakiety, biblioteki. Klasy i ich pola
  • Konstruktory, funkcje składowe, modyfikatory dostępu do pól, klas i do metod.
  • Przeciążanie funkcji.
  • Mechanizmy programowania zorientowanego obiektowo w Jawie.
  • Dziedziczenie, polimorfizm, interfejsy jako substytut dziedziczenia wielobazowego.
 • Generacje języków programowania
  1. Asemblery (sterowniki itp)
  2. Basic, Amos, Fortran (obliczeniowe) - 2GL
  3. Turbo Pascal, C, C++, Java - 3GL
  4. języki deklaratywne 4GL np:
   • SQL
   • Prolog, Lisp - systemy SI
   • systemu składu tekstu TeX, LaTeX itp
  5. inteligentne agenty 5GL
 • Techniki programowania
  • liniowe (np. html)
  • proceduralne
  • hermetyczne (z ukrywaniem danych)
  • obiektowe
  • OOP (dziedziczenie, agregacja, przyjaźń, polimorfizm itp)
 • Programowanie generyczne
 • Applety w języku Java aplikacje internetowe, servlety.
  • Java Server Pages a MS dot-net i C# (c-sharp). Cykl życia apletu.
 • Delegacyjny model obsługi zdrzeń w aplecie - programowanie komponentowe.
 • Standardowe struktury danych w Jawie.
 • Sytuacje wyjątkowe w Jawie.
przedmioty/inzynieria_oprogramowania_i.txt · ostatnio zmienione: 2006/11/20 18:29 (edycja zewnętrzna)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki