Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

przedmioty:fizyka_wspolczesna [2006/06/10 15:38] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Fizyka Współczesna ======
 +  * Podstawy szczególnej teorii względności
 +     * Pojęcie czasu i przestrzeni w naukach fizycznych
 +     * Pomiary prcdkości światła
 +     * Transformacje Lorentza Lorentza
 +     * Czasoprzestrzeń Minkowskiego
 +     * Paradoksy przyczynowo-skutkowe skutkowe
 +     * Interwał czasoprzestrzenny
 +     * Kinematyka i dynamika relatywistyczna
 +     * Niesztywna bryła sztywna
 +     * Wpływ teorii wzgldności na fizyk klasyczn
 +     * Wpływ teorii względności na rozwój współczesnej kosmologii kosmologii
 +  * Ciało doskonale czarne
 +     * Prawo Wiena, Stefana-Boltzmana,​ Plancka
 +  * Dualizm korpuskularno-falowy
 +     * Fale de Broglie'​a
 +     * dyfrakcja elektronów,​ doświadczenie Davissona, Germera
 +     * zasada nieoznaczoności Heisenberga
 +     * Funkcja falowa
 +     * mikroskop elektronowy (TEM, SEM)
 +  * Emisja i absorbcja fal elektro-magnetycznych
 +     * Promieniowanie rentgenowskie
 +     * Zjawisko Comptona
 +     * Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne
 +     * Doświadczenie Hallwachsha i Lenarda
 +     * Doświadczenie Hertz'​a
 +     * Zjawisko Augera
 +  * Widma atomowe i poziomy energetyczne
 +     * Widmo atomu wodoru
 +     * Serie widmowe Lymana, Balmera, Paschena, Bracketta, Pfunda
 +     * Stała Rydberga
 +     * Doświadczenie Francka-Hertza
 +  * Atom
 +     * Liczba Avogadra, Pfunda
 +     * Modele atomu:
 +       * Thomsona
 +       * Rutherforda
 +       * Bohra
 +       * Sommerfelda
 +  * Podstawy mechaniki kwantowej w ujęciu Schrodingera
 +     * Zjawisko tunelowe
 +     * Skaningowy mikroskop tunelowy (STM), atomowy (AFM)
 +  * Fizyka jądrowa
 +     * Własności jąder atomowych
 +     * Liczba masowa, atomowa, jednostka masy atomowej
 +     * izotopy, izobary, izotony
 +     * Modele jądrowe:
 +       * kroplowy, powłokowy, gazu Fermiego, optyczny i kolektywny
 +     * Przemiany jądrowe
 +       * rozpad alfa, beta, gamma
 +       * zasady zachowania w rozpadach i reakcjach jądrowych
 +     * Promieniotwórczość naturalna
 +       * Wykres Segrea
 +       * Riadoaktywność,​ czas połowicznego rozpadu
 +       * Szeregi promieniotwórcze
 +     * Reakcje jądrowe
 +       * Energia reakcji jądrowych, energia wiązania, niedobór masy
  
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki