Fizyka Współczesna

 • Podstawy szczególnej teorii względności
  • Pojęcie czasu i przestrzeni w naukach fizycznych
  • Pomiary prcdkości światła
  • Transformacje Lorentza Lorentza
  • Czasoprzestrzeń Minkowskiego
  • Paradoksy przyczynowo-skutkowe skutkowe
  • Interwał czasoprzestrzenny
  • Kinematyka i dynamika relatywistyczna
  • Niesztywna bryła sztywna
  • Wpływ teorii wzgldności na fizyk klasyczn
  • Wpływ teorii względności na rozwój współczesnej kosmologii kosmologii
 • Ciało doskonale czarne
  • Prawo Wiena, Stefana-Boltzmana, Plancka
 • Dualizm korpuskularno-falowy
  • Fale de Broglie'a
  • dyfrakcja elektronów, doświadczenie Davissona, Germera
  • zasada nieoznaczoności Heisenberga
  • Funkcja falowa
  • mikroskop elektronowy (TEM, SEM)
 • Emisja i absorbcja fal elektro-magnetycznych
  • Promieniowanie rentgenowskie
  • Zjawisko Comptona
  • Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne
  • Doświadczenie Hallwachsha i Lenarda
  • Doświadczenie Hertz'a
  • Zjawisko Augera
 • Widma atomowe i poziomy energetyczne
  • Widmo atomu wodoru
  • Serie widmowe Lymana, Balmera, Paschena, Bracketta, Pfunda
  • Stała Rydberga
  • Doświadczenie Francka-Hertza
 • Atom
  • Liczba Avogadra, Pfunda
  • Modele atomu:
   • Thomsona
   • Rutherforda
   • Bohra
   • Sommerfelda
 • Podstawy mechaniki kwantowej w ujęciu Schrodingera
  • Zjawisko tunelowe
  • Skaningowy mikroskop tunelowy (STM), atomowy (AFM)
 • Fizyka jądrowa
  • Własności jąder atomowych
  • Liczba masowa, atomowa, jednostka masy atomowej
  • izotopy, izobary, izotony
  • Modele jądrowe:
   • kroplowy, powłokowy, gazu Fermiego, optyczny i kolektywny
  • Przemiany jądrowe
   • rozpad alfa, beta, gamma
   • zasady zachowania w rozpadach i reakcjach jądrowych
  • Promieniotwórczość naturalna
   • Wykres Segrea
   • Riadoaktywność, czas połowicznego rozpadu
   • Szeregi promieniotwórcze
  • Reakcje jądrowe
   • Energia reakcji jądrowych, energia wiązania, niedobór masy
przedmioty/fizyka_wspolczesna.txt · ostatnio zmienione: 2006/06/10 15:38 (edycja zewnętrzna)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki