Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

przedmioty:fizyka_ii [2006/06/10 14:32] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Fizyka II ======
 +  - Pole elektryczne
 +     * Natężenie pola elektrycznego,​ prawo Coulomba. Dipol elektryczny. ​ Potencjał elektryczny i napięcie. Prawo Gaussa.
 +     * Energia pola elektrycznego.
 +     * Pojemność elektryczna przewodnika. Kondensator.\\ Własności dielektryczne materii.
 +  - Prąd elektryczny
 +     * Obwody prądu stałego. Prawa Ohma i Kirchoffa.
 +     * Teoria mikroskopowa przewodnictwa.\\ Elementy teorii pasmowej ciała stałego.
 +  - Pole magnetyczne
 +     * Natężenie pola magnetycznego i indukcja magnetyczna.
 +     * Siła Lorentza. Ruch ładunków w polu magnetycznym i elektrycznym
 +     * Magnetyczne własności materii.
 +     * Indukcja elektromagnetyczna,​ prawo Faradaya.\\ Obwody prądu zmiennego. Obwody RL, RC i RLC.
 +  - Fale elektromagnetyczne.
 +     * Równania Maxwella. Równanie falowe. Prędkość fali.\\ Źródła fal elektromagnetycznych. Widmo fal elektromagnetycznych.
 +  - Optyka.
 +     * Własności światła. Dualizm korpuskularno-falowy.\\ ​ Źródła światła. Zasada Fermata.
 +     * Odbicie i załamanie, całkowite odbicie wewnętrzne.\\ Rozpraszanie światła.
 +     * Optyka geometryczna- tworzenie obrazów w zwierciadłach i soczewkach.\\ Luneta, mikroskop.
 +     * Interferencja w cienkich warstwach. Dyfrakcja, siatka dyfrakcyjna.\\ Zjawiska falowe w przyrządach optycznych
 +     * Polaryzacja światła. Metody polaryzowania światła. Kąt Brewstera.
 +     * Dwójłomność
  
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki