Fizyka II

 1. Pole elektryczne
  • Natężenie pola elektrycznego, prawo Coulomba. Dipol elektryczny. Potencjał elektryczny i napięcie. Prawo Gaussa.
  • Energia pola elektrycznego.
  • Pojemność elektryczna przewodnika. Kondensator.
   Własności dielektryczne materii.
 2. Prąd elektryczny
  • Obwody prądu stałego. Prawa Ohma i Kirchoffa.
  • Teoria mikroskopowa przewodnictwa.
   Elementy teorii pasmowej ciała stałego.
 3. Pole magnetyczne
  • Natężenie pola magnetycznego i indukcja magnetyczna.
  • Siła Lorentza. Ruch ładunków w polu magnetycznym i elektrycznym
  • Magnetyczne własności materii.
  • Indukcja elektromagnetyczna, prawo Faradaya.
   Obwody prądu zmiennego. Obwody RL, RC i RLC.
 4. Fale elektromagnetyczne.
  • Równania Maxwella. Równanie falowe. Prędkość fali.
   Źródła fal elektromagnetycznych. Widmo fal elektromagnetycznych.
 5. Optyka.
  • Własności światła. Dualizm korpuskularno-falowy.
   Źródła światła. Zasada Fermata.
  • Odbicie i załamanie, całkowite odbicie wewnętrzne.
   Rozpraszanie światła.
  • Optyka geometryczna- tworzenie obrazów w zwierciadłach i soczewkach.
   Luneta, mikroskop.
  • Interferencja w cienkich warstwach. Dyfrakcja, siatka dyfrakcyjna.
   Zjawiska falowe w przyrządach optycznych
  • Polaryzacja światła. Metody polaryzowania światła. Kąt Brewstera.
  • Dwójłomność
przedmioty/fizyka_ii.txt · ostatnio zmienione: 2006/06/10 14:32 (edycja zewnętrzna)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki