Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

przedmioty:fizyka_i [2006/06/10 14:19] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Fizyka I ======
 +  - Wybrane zagadnienia dynamiki
 +    * Skalarny i wektorowy charakter wielkości fizycznych. Pojęcia związane z ruchem.
 +    * Zasady dynamiki Newtona. Siły bezwładności. Pęd ciała. Energia kinetyczna i potencjalna.
 +    * Ruch obrotowy bryły. Zasady dynamiki dla ruchu obrotowego bryły.
 +    * Pole grawitacyjne. Ruch ciała w polu grawitacyjnym.
 +  - Ruch drgający
 +    * Siła sprężysta,​ drgania harmoniczne proste, częstotliwość własna. ​ Kinematyka i dynamika ruchu harmonicznego prostego. Drgania złożone.
 +    * Praca i energia w ruchu harmonicznym.
 +    * Drgania tłumione, wymuszone. Rezonans.
 +  - Ruch falowy
 +    * Fala harmoniczna,​ amplituda, długość fali, częstotliwość. Zasada Huyghensa. Dyfrakcja.
 +    * Dyspersja fal. Prędkość fazowa i grupowa fal. Paczki falowe. ​ Równanie falowe.
 +    * Energia i natężenie fali
 +    * Zjawiska falowe na granicy ośrodków.
 +    * Interferencja fal. Spójność. Fale stojące. Dudnienia.
 +    * Zjawisko Dopplera.
 +  - Teoria kinetyczno-molekularna materii i elementy fizyki statystycznej
 +    * Model gazu doskonałego
 +    * Zjawiska transportu
 +    * Siły Van der Waalsa. Równanie stanu gazu rzeczywistego. Punkt krytyczny.
 +    * I i II zasada termodynamiki. Przemiany gazu doskonałego. ​ Zagadnienia odwracalności procesów. Entropia.
 +    * Rozkład kanoniczny Gibbsa. Statystyka Boltzmana.
  
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki