Fizyka I

 1. Wybrane zagadnienia dynamiki
  • Skalarny i wektorowy charakter wielkości fizycznych. Pojęcia związane z ruchem.
  • Zasady dynamiki Newtona. Siły bezwładności. Pęd ciała. Energia kinetyczna i potencjalna.
  • Ruch obrotowy bryły. Zasady dynamiki dla ruchu obrotowego bryły.
  • Pole grawitacyjne. Ruch ciała w polu grawitacyjnym.
 2. Ruch drgający
  • Siła sprężysta, drgania harmoniczne proste, częstotliwość własna. Kinematyka i dynamika ruchu harmonicznego prostego. Drgania złożone.
  • Praca i energia w ruchu harmonicznym.
  • Drgania tłumione, wymuszone. Rezonans.
 3. Ruch falowy
  • Fala harmoniczna, amplituda, długość fali, częstotliwość. Zasada Huyghensa. Dyfrakcja.
  • Dyspersja fal. Prędkość fazowa i grupowa fal. Paczki falowe. Równanie falowe.
  • Energia i natężenie fali
  • Zjawiska falowe na granicy ośrodków.
  • Interferencja fal. Spójność. Fale stojące. Dudnienia.
  • Zjawisko Dopplera.
 4. Teoria kinetyczno-molekularna materii i elementy fizyki statystycznej
  • Model gazu doskonałego
  • Zjawiska transportu
  • Siły Van der Waalsa. Równanie stanu gazu rzeczywistego. Punkt krytyczny.
  • I i II zasada termodynamiki. Przemiany gazu doskonałego. Zagadnienia odwracalności procesów. Entropia.
  • Rozkład kanoniczny Gibbsa. Statystyka Boltzmana.
przedmioty/fizyka_i.txt · ostatnio zmienione: 2006/06/10 14:19 (edycja zewnętrzna)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki