Cybernetyka

 • Obiekt sterowania, urządzenie sterujące
 • Modele formalne systemów sterowania
 • Sterowanie przy zadanym stanie (wyjściu)
 • Sterowanie optymalne
 • Optymalizacja parametryczna
 • Przekształcenie Laplace'a
 • Równanie stanu
 • Transmitancja
 • Układy liniowe
 • Adaptacja
 • Adaptacyjne i uczące się systemy sterowania
 • Sterowanie w systemie zamkniętym
 • Determinizacja

Zagadnienia z oficjalnej strony z opisem przedmiotu:

 • Cele i zadania cybernetyki, struktura cybernetyki, system cybernetyczny.
 • Modele układów dynamicznych. Układanie równań dynamiki dla systemów mechanicznych, elektrycznych, cieplnych i ekonomicznych.
 • Pojęcie systemu dynamicznego i przestrzeni fazowej. Stabilność.
 • Pojęcia podstawowe sterowania. Sprzężenie proste i zwrotne. Rodzaje kontroli i sterowania.
 • Stan układu dynamicznego, klasyfikacja układów dynamicznych. Równania stanu dla układów liniowych i nieliniowych. Linearyzacja równań stanu.
 • Rozwiązywanie równań stanu dla układów liniowych.
 • Sterowalność i obserwowalność liniowych układów dynamicznych.
 • Analiza wrażliwości układów sterowania.
 • Identyfikacja układów dynamicznych z wykorzystaniem modeli rzędu pierwszego i drugiego.
 • Sterowanie statyczne optymalne z uwzględnieniem różnych typów ograniczeń. Twierdzenie o mnożnikach Lagrangea. Iteracyjne wyznaczanie ekstremum.
 • Optymalizacja dynamiczna. Rodzaje wskaźników jakości sterowania.
  Równania sprzężone, hamiltonian i układ kanoniczny. Warunek konieczny minimum funkcjonału. Zasada maksimum Pontriagina.
przedmioty/cybernetyka.txt · ostatnio zmienione: 2006/06/10 15:44 (edycja zewnętrzna)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki