Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

ftims_wiki [2009/06/06 16:28] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Informacje o wiki FTIMS ======
 +~~NOTOC~~
  
 +
 +===== Kontakt techniczny =====
 +Osobą, zajmującą się utrzymywaniem porządku na tym wiki oraz stroną techniczną,​ jest [[http://​robert.nowotniak.com/​|Robert Nowotniak]] (rok 5, specjalizacja SIIO).
 +>​Początkowo to wiki stanowi rozwinięcie szkicu [[http://​robert.nowotniak.com/​ftims.txt|listy zagadnień]],​ którą uzupełniam od kilku ostatnich semestrów --- //​[[robert@nowotniak.com|Robert Nowotniak]] 2006/06/10 13:02//.
 +
 +===== Otwartość na zmiany =====
 +FTIMS Wiki w obecnym stanie ma charakter bardzo próbny, wszystkie pomysły, które masz, mogą być bardzo przydatne. Nie obawaj się poprawiać, uzupełniać lub dodawać nowych treści w umieszczonych
 +tu materiałach.
 +>Jeżeli mimo wszystko, nie będzie chętnych, do rozbudowy tego wiki, to będę jej używał do porządkowania własnych notatek, tak jak dotąd robiłem to w zwykłym pliku tekstowym --- //​[[robert@nowotniak.com|Robert Nowotniak]] 2006/06/10 23:51//
 +
 +
 +===== Pierwotny zamysł =====
 +Wiki FTIMS nie ma na celu umieszczania tu kompletnych notatek, pełnych sformułowań twierdzeń itp., ale streszczenie faktycznego programu realizowanego na poszczególnych przedmiotach,​ który często nieco odbiegał od opisów tematów wyszczególnionych na oficjalnej
 +[[http://​www.ftims.p.lodz.pl/​html_files/​opisy_przedm_pl.html|stronie]] z opisami przedmiotów.\\
 +Zadaniem tego wiki jest uporządkowanie zagadnień, które pojawiają się w trakcie naszych studiów na kolejnych semestrach, umożliwienie ich łatwego wyszukiwania.\\
 +Na stronach dotyczących poszczególnych przedmiotów szczególnie cenne będzie umieszczanie informacji o tym, jak odbywały sie dane zajęcia, ile nakładu pracy wymagało ich zaliczenie, oraz na co szczególnie należało zwrócić uwagę.
 +
 +===== Zasady publikowania materiałów =====
 +Materiały tu opublikowane są udostępnione na
 +[[http://​creativecommons.org/​licenses/​by-nc-sa/​2.5/​pl/​|Licencji Creative Commons]], z zachowaniem warunków uznania autorstwa, użycia niekomercyjnego,​ i publikacji na tych samych warunkach.
 +Jednak może to podlegać dyskusji i zostać zmienione.
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki